تبلیغات
 مهندسی رباتیک - امروز ما

امروز بر عکس شنبه 3 تا قطار اومد و رفت تا تونستم بزور تو چهارمیه خودمو جا کنم. دیر رسیدم سر کلاس. فکر میکنم 10:40 رسیدم دانشگاه...

طبق معمول کلاس پر بود.

ریاضی 1 داشتیم که یکمی از انتگرال گفت و بقیشو واگذار کرد به خودمونو بعد فصل جدید رو شروع کرد. توابع جبری رو تا یه حدی درس داد و جلو رفت و بعد هم دیگه بچه ها هی گفتن بسه بسه!! خلاصه تا 12:30 بچه ها رو نگه داشت.

ولیدر مجموع به نسبت گذشته امروز بهتر درس رو تشریح کرد و من که حداقل بهتر درس رو گرفتم!


تاریخ : سه شنبه 24 آبان 1390 | 04:54 ق.ظ | نویسنده : اسماعیل محمدنژاد | Esmaeil MohamadNezhad | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف