تبلیغات
 مهندسی رباتیک - ای بابا سر کاریم!!

امروز صبح قبل از حرکت با توجه به بارش برف یه سری به سایت دانشگاه زدم اما خبری نبود. رفتم دانشگاه و سر کلاس که دیدم دوستان همگی چهره ها جدیده!! با تردید از خانومی که همون صندلی اول نشسته بود پرسیدم :

" این کلاس قبلیه یا بعدی؟!! "

آخه خیلی خلوت تر از ساعت خودمون بود و شک کردم که ساعت قبلی کلاس هنوز تموم نشده و استاد به هر دلیلی کلاس رو برای چند دقیقه ترک کرده باشه!! ایشون گفت نه کلاس داره تشکیل میشه!

همین که خواستم برم روی یه صندلی بشینم باز جو کلاس منو به شک انداخت!

- خانوم عذر میخوام ... کلاس فیزیکه؟؟!!

- خیر ! معماریه!!

تعجب یعنی کلاسو اشتباه اومدم؟ یه نگاه به شماره ی کلاس انداختم!! نه!! کلاس خودمونه دیگه!! متفکر اینجا یه خبرایی هست!!

رفتم پایین برد رو نگاهی انداختم و دیدم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــله!! کلاس امروز تشکیل نمیشه!!

یه ساعت اومدنی تو برف موندم که سرویس بیاد پایین و یه ساعتم بالا موندم که سرویس برسه بالا سوارمون کنه آخرم هیچی به هیچی!!

یکی نیست بگه پس این اخبار سایت دانشگاه به درد چی میخوره؟؟؟ سوال


تاریخ : شنبه 5 آذر 1390 | 05:59 ق.ظ | نویسنده : اسماعیل محمدنژاد | Esmaeil MohamadNezhad | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف